περί ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ο λόγος

Καλώς ήλθατε στη σελίδα ΄περί ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ο λόγος΄ του σχολείου μας.

Αυτή την χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα των μαθητών της Β΄ Λυκείου με θέμα ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ. Η έρευνα ανατέθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου. Στην έρευνα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και των δύο τμημάτων της Β΄Λυκείου Μαραθοκάμπου (Σχολική Χρονιά 2009-10), χωρισμένοι σε ομάδες (2 ομάδες ανά τμήμα) με θεματικές ενότητες έρευνας αντίστοιχα:

* Το ζωϊκό κύτταρο και

* το φυτικό κύτταρο

Στόχος της εργασίας είναι, οι μαθητές να ερευνήσουν, να καταγράψουν ηλεκτρονικά και να καταχωρήσουν υλικό που αφορά στα δύο είδη κυττάρων ώστε να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί η άποψη περί κυττάρου που καταγράφεται στο σχολικό τους βοήθημα μέσα από συνεργατική διαδικασία μάθησης.

Οι μαθητές που συμμετέχουν έχουν πρόσβαση στον χώρο που τους διατίθεται για την έρευνα, για να συμπληρώσουν με υλικό, με τους παρακάτω συνδέσμους:

* ΤΜΗΜΑ Β1

* ΤΜΗΜΑ Β1> Ζωϊκό Κύτταρο
* ΤΜΗΜΑ Β1> Φυτικό Κύτταρο

* ΤΜΗΜΑ Β2

* ΤΜΗΜΑ Β2> Ζωϊκό Κύτταρο
* ΤΜΗΜΑ Β2> Φυτικό Κύτταρο

Επίσης ο Ιστότοπος διαθέτει περιοχή συζητήσεων ειδικά για τον σκοπό αυτό την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε με κλικ εδώ1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License