Διαχείριση Φυσικών Πόρων
2.gif

Φυσικοί Πόροι είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ενός τόπου ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν, ή για τον μελλοντικό άνθρωπο θα μπορέσουν ,να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του.ΟΡΙΣΜΟΣ:Φυσικός πόρος ονομάζεται καθετί που χρειάζεται ένας οργανισμός για την επιβίωση του και προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον.
Οι φυσικοί πόροι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:στους Ανανεώσιμους , στους Μη ανανεώσιμους και στους Δυνητικά ανανεώσιμους.

Ανανεώσιμοι

 1. Ηλιακή ενέργεια,
 2. Αιολική ενέργεια,
 3. Γεωθερμική ενέργεια,
 4. Νερό,
 5. Χαρτί,
 6. Ξυλεία,
 7. Τροφές,
 8. Καυσόξυλα.

Δυνητικά Ανανεώσιμοι

 1. Καθαρός αέρας,
 2. Γλυκό νερό,
 3. Γόνιμο έδαφος,
 4. Φυτά και ζώα,(βιοποικιλότητα)

Μη Ανανεώσιμοι

 1. Μέταλλα,
 2. Γυαλί,
 3. Μάρμαρα,
 4. Πετρέλαιο,
 5. Κάρβουνο,
 6. Πλαστικά,
 7. Φυσικό αέριο.
2552713721_ed9338717d.jpg?v=0

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License