Προχειρότερος Χώρος

ΟΡΙΣΜΟΣ:Φυσικός πόρος ονομάζεται καθετί που χρειάζεται ένας οργανισμός για την επιβίωση του και προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον.

Οι φυσικοί πόροι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:στους Ανανεώσιμους , στους Μη ανανεώσιμους και στους Δυνητικά ανανεώσιμους

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ:

 1. Ηλιακή ενέργεια
 2. Αιολική ενέργεια
 3. Γεωθερμική ενέργεια,
 4. Νερό,
 5. Χαρτί,
 6. Ξυλεία,
 7. Τροφές,
 8. Καυσόξυλα.

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ:

 1. Μέταλλα,
 2. Γυαλί,
 3. Μάρμαρα,
 4. Πετρέλαιο,
 5. Κάρβουνο,
 6. Πλαστικά,
 7. Φυσικό αέριο.

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ:

 1. Καθαρός αέρας,
 2. Γλυκό νερό,
 3. Γόνιμο έδαφος,
 4. Φυτά και ζώα,(βιοποικιλότητα)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License